Obec VACOV - Projekt: „Šance pro venkovské školy“

Znak - Obec Vacov
Cesta: Titulní stránka > Základní škola
VACOV a okolí

Nepřehlédněte

Poslední hlášení obecního rozhlasu 

   


 Výsledky voleb do zastupitelstva obce.

*** 

Uzavírka Nespice – Čkyně

Správa a údržba silnic Jč. kraje oznamuje, že od 8.10.2018 bude prováděna komplexní rekonstrukce silnice z Nespic do Čkyně. Práce budou ukončeny 7.12.2018, z důvodu ulehčení dopravní obslužnosti je akce rozdělena do čtyř etap.

Autobusová doprava bude po opravovaném úseku fungovat ráno do 7,30 hodin a odpoledne od 16,00 hodin. Upravené jízdní řády budou vylepeny na zastávkách.

 

  

Informace o uzavírce jsou zveřejněny na úřední desce obce.

 ***

Povinná publicita projektu "Venkovní učebna ZŠ Vacov". 

 

 

 Pozvánky na kulturní akce v obci.

 

 Studie na revitalizaci centra Vacova - II. etapa:

Schválený Program obnovy venkova

*** 

  ÚP Vacov v elektronické podobě

***

 Obec Vacov nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Pod Dubem.


Podatelna dotazů

Rozšíření stránek 2008

Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.
Krajský úřad Jihočeského kraje

Projekt: „Šance pro venkovské školy“

Projekt: „Šance pro venkovské školy“

    Ve školním roce 2009/10 pokračují žáci Základní školy ve Vacově v práci na projektu „Šance pro venkovské školy“, který potrvá do dubna 2012. Během tohoto období budou zkoumat rostlinstvo a živočišstvo v jejich přirozených místech výskytu a vlivy člověka na jejich životní prostředí. Dále se budou zabývat vztahy mezi jednotlivými ekosystémy.
    V současné době zpracovávají téma „Krajina a voda“. 
    V teplých měsících vycházeli do přírody v okolí Vacova, kde jsou vodní zdroje, a pro svůj projektový úkol vyhledávali zajímavé rostliny, pozorovali hmyz a drobná zvířata. Z vycházek mají mnoho fotografií a zápisků, s nimiž nyní dále pracují, aby svoje pracovní téma naplnili z různých hledisek. Příznivý vztah k přírodě se v dětech utváří od dětství a je výrazně ovlivněn výchovou.
    Pozoruhodné objekty z říše rostlinné i živočišné našli v okolí Mladíkovského potoka v Podhájí, v údolí řeky Sputky i jinde. 
    Především Podhájí, kde se nachází maloplošné chráněné území, poskytlo dětem mnoho námětů. Území má charakter chráněného naleziště vzácných a ohrožených rostlin a živočichů. Je zde zakázáno ničit a poškozovat živočichy a rostliny i jejich prostředí. 
    O vyhlášení tohoto chráněného území v roce 1986 se podstatnou měrou zasloužil pan Ladislav Havel z Peckova, bývalý dlouholetý učitel ZŠ ve Vacově. Věděl, že je nutné přírodu chránit před civilizačními vlivy, aby její bohatství zůstalo zachováno pro příští generace. 
    Je nesporné, že zachování příznivého stavu životního prostředí se závažným způsobem týká nás všech. Člověk je součástí přírody, proto znečištěná voda, vzduch a zdevastovaná krajina ohrožují jeho samotnou existenci. Každý by se měl ke svému okolí chovat šetrně a dále je nepoškozovat.

Mgr. Věra Štěpánková

      

Více ve fotogalerii obce.
 

Poslední aktualizace dokumentu: 18.11.2009