Czech POINT

 Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.
 
V současnosti kontaktní místa Czech POINT (tedy i Obecní úřad Vacov) poskytují tyto služby: 
 

    • výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů
    • podání vůči státní správě
    • konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a naopak
    • založení a správa datové schránky
    • a další.


Kde tyto informace získáte?

Obecní úřad

Pondělí

   7:00 – 11:15

11:45 – 16:00

Úterý

   7:00 – 11:15

11:45 – 15:00

Středa

   7:00 – 11:15

12:30 – 17:00

Čtvrtek

          ---

---

Pátek

   7:00 – 11:15

11:45 - 15:00

Ceník

 

Cena za 1. stranu / Kč

   Cena za další,

   i započatou stranu / Kč

Obchodní rejstřík

100

50

Živnostenský rejstřík      

100

50

Katastr nemovitostí

100

50

Rejstřík trestů   

100

-

Centrální registr řidičů    100
Insolvenční rejstřík 100

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
 

Obchodní rejstřík

   IČ subjektu

Živnostenský rejstřík      

   IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr nemovitostí

   Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

 
Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.