Obec VACOV - Czech POINT

Znak - Obec Vacov
Cesta: Titulní stránka > Czech POINT
VACOV a okolí

Nepřehlédněte

Poslední hlášení obecního rozhlasu 

 

Pozvánky na kulturní akce v obci.

*** 

Od 1.1.2020 je  poplatek za psa 100 Kč - změna vyhlášky o místních poplatcích.

*** 

 

 Povinná publicita projektu

"Oprava místní komunikace v obci Vacov"  - 1, 2

 "Venkovní učebna ZŠ Vacov".   - 1

 

Informační leták BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.  

 

 Studie na revitalizaci centra Vacova - II. etapa:

 • STA, projektový ateliér v.o.s. Strakonice

Schválený Program obnovy venkova

***

 Obec Vacov nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Pod Dubem.


Podatelna dotazů

Rozšíření stránek 2008

Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.
Krajský úřad Jihočeského kraje

Czech POINT

 

 Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.
 
V současnosti kontaktní místa Czech POINT (tedy i Obecní úřad Vacov) poskytují tyto služby: 
 

  • výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů
  • podání vůči státní správě
  • konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a naopak
  • založení a správa datové schránky
  • a další.


Kde tyto informace získáte?

Obecní úřad

Pondělí

   7:00 – 11:15

11:45 – 16:00

Úterý

   7:00 – 11:15

11:45 – 15:00

Středa

   7:00 – 11:15

12:30 – 17:00

Čtvrtek

          ---

---

Pátek

   7:00 – 11:15

11:45 - 15:00

 

  

 

 

 

 

 

Ceník

 

Cena za 1. stranu / Kč

   Cena za další,

   i započatou stranu / Kč

Obchodní rejstřík

100

50

Živnostenský rejstřík      

100

50

Katastr nemovitostí

100

50

Rejstřík trestů   

100

-

Centrální registr řidičů    100
Insolvenční rejstřík 100

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
 

Obchodní rejstřík

   IČ subjektu

Živnostenský rejstřík      

   IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr nemovitostí

   Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

 
Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.