10. Příjem podání a podnětů

Podat žádost, stížnost, podnět nebo předložit návrh popř. obdržet rozhodnutí je možné osobně v kanceláři obecního úřadu nebo poštou na adresu obecního úřadu.