15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací.

Obec nemá schválený sazebník, informace poskytuje zdarma.