13.2 Výhradní licence

Žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zák. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.