3. Organizační struktura

Starosta

Miroslav Roučka

Místostarosta

František Hůle

Podatelna, evidence obyvatel, matrika

Jana Blatná

Ekonomické oddělení

Ing. Martina Němečková

Pokladna, bytové hospodářství, místní poplatky

Hana Ptáčková

Stavební oddělení

Vladimír Chum

 

Seznam zřizovaných organizací:

Základní a mateřská škola Vacově: Mgr. Josef Mráz