9. Žádosti o informace

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:


- ústně v úředních dnech a úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu a na telefonním čísle 388 431 180

- písemně poštou na adresu obecního úřadu, faxem na číslo 388 323 528 nebo elektronickou poštou na adresu info@vacov.cz