Výběrové řízení na pronájem kempu Rohanov

Obec Vacov vyhlašuje výběrové řízení na pronájem kempu Rohanov


V rámci výběru budoucího provozovatele obec požaduje od zájemců o tuto činnost písemně dodat:

  • oprávnění k provozování služeb souvisejících s touto činností v kempu;
  • dosavadní zkušenosti s touto či podobnou činností (příp. recenze);

  • způsob personálního zajištění (rodinnými příslušníky, smluvními pracovníky apod);

  • způsob zajištění údržby (sekání a likvidace trávy) v areálu kempu s vodní nádrží (vlastní technikou, smluvním zajištěním apod.);

  • představa (orientační) o délce sezóny kempu v případě příznivého počasí (např. červen až srpen);


Upozornění pro zájemce:

Obec pronajímá budovy a kemp. Další zařízení potřebné k zajištění provozu není předmětem nájmu.


Nabídky zasílejte písemně na OÚ Vacov, a to do 28.2.2016.