Informace dle zák. 106/1999 Sb. - rok 2017

 

 žádosti o informace - 2017

 

1.

Žádost o zaslání investičních plánu obce pro rok 2017

 odpověď

2.

Žádost o informace realizace třídění a nakládání s odpady v obci. odpověď 

3.

Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017.  odpověď
   

5.

Žádost o informace - sociální bydlení.  odpověď
 6. Žádost o informace - škodliví ptáci. odpověď
 7.  Pohledávky vůči obci a počet uzavřených darovacích smluv. odpověď