Sběrný dvůr Šáry - provozní doba

SBĚRNÝ DVŮR VACOV „ŠÁRY“

ID kód zařízení: CZC 01634

Odpovědná osoba: Aleš Pluščenko

Provozní doba

 Pondělí9.00 – 11.00  
 Středa  14. 00 – 17.00
 Sobota  8.00 – 11.00  

Občané musí mít s sebou občanský průkaz.

ODPAD NUTNO PŘEDEM ROZTŘÍDIT.

Souhlas s provozováním dne 5. 5. 2022 vydal: Krajský úřad – Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice

Majitel a provozovatel: Obec Vacov IČO: 00250783