Seznam členů zastupitelstva a rady obce od 18.10.2022

Rada obce                 

Starosta František Čtvrtník, DiS.  
Místostarostka Ing. Veronika Šťastná
Člen rady Miroslav Blahout

Mgr. Pavlína Kopáčiková

Ing. Zdeněk Novák

Zastupitelé

MUDr. Zuzana Appeltová
Miroslav Blahout
František Čtvrtník, DiS.
Martin Čtvrtník
Mgr. Pavlína Kopáčiková
Martin Moutelík
Ing. Zdeněk Novák
Radek Ptáček
Jan Randák
MVDr. Michal Roučka
Ing. Veronika Šťastná
Dr. Jan Šťastný, MBA
Mgr. Jindřich Štěpánek
MUDr. Ivana Uhlířová
Josef Uhlíř
  

Finanční výbor

Martin Moutelík - předseda
Radek Ptáček
Ing. Marie Roučková

Kontrolní výbor

MVDr. Michal Roučka - předseda
Dr. Jan Šťastný, MBA
Pavla Valtová

Stavební komise a komise pro posuzování kácení

Mgr. Jindřich Štěpánek - předseda
Jan Randák
Vladimír Chum