Seznam členů zastupitelstva a rady obce na volební období 2018 -2022

           Jednací řád Zastupitelstva obce Vacov ze dne 01.11.2018.              

 

Rada obce                        

Zastupitelé

Starosta Miroslav Roučka MUDr. Zuzana Appeltová
Místostarosta František Hůle Miroslav Blahout
člen rady Miroslav Blahout František Čtvrtník, DiS.
František Čtvrtník, DiS.     František Hůle
Ing. Zdeněk Novák Mgr. Pavlína Kopáčiková
Martin Moutelík
Ing. Zdeněk Novák
Radek Ptáček
MVDr. Michal Roučka
Miroslav Roučka
Ing. Veronika Šťastná
Jan Šťastný
Mgr. Jindřich Štěpánek
MUDr. Ivana Uhlířová
Pavla Valtová

   

Finanční výbor Kontrolní výbor  

 Stavební komise

a komise pro posuzování kácení

 
Martin Moutelík - předseda Ing. Veronika Šťastná - předsedkyně   Mgr. Jindřich Štěpánek - předseda  
Radek Ptáček   Mgr. Pavlína Kopáčiková    František Hůle  
Ing. Marie Roučková  MVDr. Michal Roučka    Vladimír Chum