Dotazníkové šetření - diplomová práce

 https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/informovanost-obcanu-jihoces/

 Studentka navazujícího magisterského studia Veřejná správa a sociální politika na Slezské univerzitě v Opavě, realizuje svoji diplomovou práci „Působnost a pravomoci vybraných orgánů územních samosprávných celků a jejich kompetence k řešení mimořádných událostí a  krizových situací.“ pod vedením JUDr. M. Sciskalové. Jako součást praktické části má dotazníkový průzkum určený občanům Jihočeského kraje s cílem zjistit jejich informovanost během pandemie covid-19.
 
Požádala o  zveřejnění odkazu na on-line dotazník na našich webových  stránkách, aby se dotazník k občanům dostal a měla šanci diplomovou práci úspěšně dokončit. Dotazník se skládá z 15 otázek a jeho časová náročnost je cca 5 minut.