Kotlíkové dotace


Jihočeský kraj zve občany  na sérii seminářů v rámci připravovaného 2. kola kotlíkových dotací pro domácnosti s nižšími příjmy, které bude otevřeno pro příjem žádostí 26. 6. 2023.

Semináře jsou určeny pro nízkopříjmové domácnosti (domácnosti tvořené výhradně osobami pobírajícími starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně a domácnosti pobírající od 1. 1. 2022 příspěvek na bydlení), které mají zájem o dotaci na výměnu zastaralého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícího emisní třídu 3, 4 a 5 (provoz těchto kotlů bude od 1. 9. 2024 zakázán).

Harmonogram seminářů pro žadatele

Kontakt na MAS Šumavsko, Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice, Ing. Martin Rek tel. 703 148 408 - pomohou s vyřízením žádosti.