Výroční zpráva za rok 2023.

Výroční zpráva za rok 2023 o činnosti obce Vacov v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je zveřejněna v Centrálním registru výročních zpráv v oblasti poskytování informací - Výroční zpráva za rok 2023.