Sociální struktura Čestice - výběrové řízení na ředite a nábor personálu

Sociální infrastruktura Čestice
Od roku 2021 městys Čestice intenzivně pracuje na spuštění ojedinělého komunitního projektu sociálních služeb. Jeho součástí je kompletní rekonstrukce bývalé zemědělské budovy č.p.122, která se nachází v centru městyse Čestice v blízkosti místního zámku. V patře domu vzniklo, za podpory Jihočeského kraje a finančních prostředků čerpaných z Krajského investičního fondu, 10 bytových jednotek typu 1+kk a 2+kk, které budou sloužit jako trvalé bydlení pro seniory. V přízemí jsou vybudovány 3 bytové jednotky 2+kk pro chráněné bydlení, společenský sál a zázemí pro další sociální služby, které jsou určeny nejen pro obyvatele domu, ale i pro další občany Čestic a přilehlých obcí. Tato část projektu s názvem “Sociální infrastruktura Čestice“ byla podpořena Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
V letošním roce zřídilo zastupitelstvo městyse Čestice stejnojmennou příspěvkovou organizaci „Sociální infrastruktura Čestice“, jejímž cílem je poskytování následujících sociálních služeb:
  • Sociálně aktivizační služby pro seniory, chronicky nemocné a zdravotně postižené osoby, které mají za cíl udržet uspokojivý, aktivní, soběstačný a nezávislý život ve vlastní domácnosti.
  • Pečovatelská služba pro osoby, které nejsou plně soběstačné a vyžadují občasnou pomoc umožňující setrvání v domácím prostředí.
  • Chráněné bydlení pro osoby vyžadující intenzivní pomoc, kterou již není schopná zajistit terénní pečovatelská služba. Jedná se o osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění (včetně duševního), které by jinak byly vytrženy z místní komunity a pravděpodobně umístěny v ústavním zařízení.
V následujících měsících je v plánu kolaudace stavby, výběrové řízení na ředitelku/ředitele příspěvkové organizace, nábor dalšího personálu a registrace sociálních služeb. V druhé polovině roku již začne komunitní projekt sloužit svým klientům. Pravidla pro přidělování bytů pro seniory v patře objektu jsou již nyní zveřejněna na webu městyse Čestice.

 

Jan Zábranský, starosta městyse Čestice