01/2024 Odpověď na žádost o poskytnutí informací - AMMA s.r.o. Liberec

Obecní úřad Vacov – 07.06.2024 – Obecní úřad ve Vacově zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 07.06.2024 na žádost týkající se zmapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2024-2025.

Obecnímu úřadu ve Vacově byla dne 27.05.2024 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se 
zmapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2024-2025.

Žadateli byla odpověď poskytnuta na vlastní žádost e-mailem  dne 07.06.2024 - čj. 817/24/OÚVac/Bla (
projekty výhled 2024 - 2025_podepsano.pdf  - dokument  PDF, 488 kB ke stažení)