3.setkání rohanovských žen

3. SETKÁNÍ ROHANOVSKÝCH ŽEN   

Na sobotu 10. 4.připravil sbor dobrovolných Rohanov , v pořadí již třetí setkání Rohanovských žen. Po úvodních slovech,ve kterých připomenul obětavost žen v rodině i v dnešní společnosti , potěšil starosta obce, pan Roučka, každou z přítomných žen malou kytičkou. V následném kulturním programu se nejdříve představili ti nejmenší - předvedli na svých hudebních nástrojích co se za pouhý půlrok naučili v lidové škole umění ve Stachách a zarecitovali básničky.Po dětech vystoupili členové místního sboru hasičů v mini-divadelním představení „O Červené karkulce“( v upravené verzi pro místní podmínky). Za své odvážné vystoupení byly odměnění smíchem a neutuchajícím potleskem. Po rychlém úklidu divadelních kulis pokračoval program promítáním diapozitivů - pan Rebstöck ze Sušice se podělil s přítomnými o své zážitky při focení Šumavy těsně po otevření hraničního pásma a přidal i několik tipů na hezký výlet. Potom už následovala volná zábava. K tanci, poslechu i ke zpěvu hrálo hudební trio pana Kopfi. O tom, že nálada po celý večer byla vskutku výborná svědčí fakt, že taneční parket byl stále plný. Neodolala ani paní Vachlová a ve svých 101 letech si s námi zatancovala.                                                            

Na závěr zbývá dodat, že celá tato akce byla financována z peněz které se vybrali o masopustním průvodu a o zbylé občerstvení se sponzorsky postarala naše děvčata ze sboru – nazdobili chlebíčky, napekli zákusky a různé jiné dobroty – za to jim patří velké poděkování.

                                                                                    Výbor SDH Rohanov

Foto ve fotogalerii obce.