Zápis do 1. třídy.

     

 

10. ledna 2011 jsme besedovali s rodiči budoucích prvňáčků. Tato setkání pořádáme pravidelně každý rok.. Krom toho, že se vzájemně  poznáme, při neformální besedě  se snažíme dát rodičům odpovědi alespoň na některé otázky, jež si při tomto rozhodně závažném životním kroku kladou. Vedle ředitele školy se besedy zúčastnily učitelky ZŠ, které mají zkušenosti s výukou v 1. postupném ročníku, a učitelka MŠ.


Samotný zápis se uskutečnil 11. 2. 2011 od 13. 00 hodin v první třídě ZŠ ve Vacově. V doprovodu rodičů se dostavilo  22 dětí, to je velmi pěkný počet. Na třech stanovištích prověřovaly paní učitelky nenásilnou formou zralost budoucích žáčků.V závěru si děti vybraly  upomínkové dárky. I když někteří rodiče ještě uvažují o odkladu školní docházky, věříme, že na začátku školního roku 2011/2012 bude 1. třída naší školy patřit k těm početnějším, a  to je moc dobře. Na spolupráci ve školním roce 2011/2012 se těší učitelé ZŠ ve Vacově.
                                                                                            

Jan Hartl – ředitel ZŠ  

 

Více fotek ve fotogalerii obce.