Ze setkání rodáků a přátel na Javorníku 18. a 19.6.2011.

Ve dnech 18. a 19.6.2011 u příležitosti tradiční javornické pouti uspořádal Nadační fond Karla Klostermanna z Javorníku ve spolupráci s obcí Vacov setkání rodáků a přátel tohoto regionu.  Akce byla podpořena z grantu KÚ JČ a Dispozičního fondu Česko-Bavorsko. Dále byla sponzorována od řady soukromých dárců, za což jim nadační fond ještě jednou děkuje.


K oficiálnímu zahájení došlo v sobotu 18.6. ve 13 hodin. Všechny přítomné přivítal předseda správní rady NFKK, pan Miroslav Blahout, a krátce zmínil smysl a cíl tohoto setkání. Poté předal slovo starostovi obce, panu Miroslavu Roučkovi. Ten po krátkém úvodu připomenul okolnosti, které vedly obec k přemístění sochy K.Klostermanna z pozemku, na kterém pobýval od roku 1968. Poděkoval též všem, kteří se zasloužili o to, že se tuto akci podařilo v poměrně velmi krátkém čase zrealizovat. Za Klub českých turistů pak promluvil pan Emil Kintzl. Formální část byla ukončena přestřižením pásky u sochy K.Klostermanna starostou obce a předsedou správní rady Nadačního fondu Karla Klostermanna. K tomuto aktu zazněla píseň oslavující Šumavu. Dále již následoval připravený bohatý a pestrý program tohoto setkání, který byl bohužel narušen nepříznivým počasím. Krátce po  úvodu začalo hustě pršet a značně se i ochladilo.  Řada účastníků však zůstala pod stany, další se přemístili do sálu, kde průběžně pokračoval  zábavný program. Počasí nebylo o moc lepší ani v neděli, přesto se nemálo lidí sešlo na mši u kapličky sv. Antonína a na hřišti TJ Sokol Javorník, kde se uskutečnil fotbalový zápas.


Přes nepřízeň počasí, dle odhadu pořadatelů, bylo při  zahájení této akce přítomno minimálně 800  účastníků. Poděkování za perfektní organizaci si bezesporu zaslouží manželé Miroslav a Vladislava Blahoutovi, a stejně tak předseda dozorčí rady NFKK ing. Zdeněk Daňha. Poděkování za spolupráci patří též hasičům z Benešovy Hory.

Více fotek ve fotogalerii obce Javorníku.