Otevírání obálek - nejvyšší nabídky zájemmců o prodávaný majetek

RO na svém zasedání č. 62 dne 27.11.2013 schválila prodej nejvyšším nabídkám které byly podány.

  • Nejvyšší nabídka za hasičský žebřík činila 20.001 Kč
  • Nejvyšší nabídka za soustruh činila 34.000 Kč
  • Nejvyšší nabídka za mikrorypadlo činila 33.333 Kč

Zaplatit  nabídnutou částku je možno na účet obce č. 2322281/0100 VS 3639 nebo   přímo do pokladny OÚ nejpozději do 31.1.2014.

Po zaplacení  částky si lze zařízení vyzvednout.