Elektronická podatelna Obce Vacov

Dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, a v souladu s nařízením vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon o elektronickém podpisu, zřizuje Obec Vacov elektronickou podatelnu.

Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny a splňující předepsané náležitosti úřad vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání ostatní.

Podání došlé na podatelnu elektronickou poštou, které nejsou podepsané pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, jsou považovány za běžnou korespondenci. 
                        adresa:  info (at) vacov (dot) cz 
                        certifikát:  J.Blatná

Vysvětlivky: (at) nahraďte @, (dot) nahraďte tečkou ...

 

Elektronické podání bude přijímáno pouze v datových formátech podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., v platném znění nebo v datových formátech, které jsou výstupem z autorizované konverze dokumentů.

 

Podatelna v žádném případě nepřijímá spustitelné soubory (*.com, *.exe, *.vbs, *.pif atd.)!

V případě, že je elektronické podání podepsáno elektronickým podpisem, musí být podpis založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Pokud datová zpráva obsahuje škodlivý kód, není považována za doručenou na e-podatelnu.

Elektronická podatelna provádí kontrolu, zda přijaté podání v elektronické podobě je čitelné, zda je podepsala osoba uvedená na kvalifikovaném certifikátu a zda je certifikát platný. Pokud je při této kontrole zjištěno, že toto podání má vady, postupuje se dále dle příslušných ustanoveních správního řádu.

Certifikační autoritou, která vydala ověřený certifikát je I.CA .