Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - rok 2021. Obecní úřad Vacov – 14.05.2021 – Obecní úřad ve Vacově zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 10.05.2021 na žádost týkající se zajištěné péče o toulavá zvířata, konkrétně kočky.

Obecnímu úřadu ve Vacově byla dne 07.05.2021 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se zajištěné péče o toulavá zvířata, konkrétně kočky.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 10.05.2021 - čj. 619/21/OÚ/Bla.