Z vacovského náměstí po modré na Javorník

Po modré se vydáme směrem na Javorník (trasa asi 7 km dlouhá), po hlavní silnici podél autobusového nádraží, v Peckově u č.p. 41 zabočíme vpravo a u křížku se vydáme vlevo po zpevněné cestě kolem chatové osady Sušina.

Otevřeným terénem můžeme obdivovat  výhled na Javorník a roztroušené vesničky pod ním.

Na křižovatce u nového domu s tenisovými kurty neodbočíme vlevo (směr na přírodní koupaliště Rohanov, pouze pokud nám je příliš horko nebo máme chuť na rychlé občerstvení), ale půjdeme rovně a až přejdeme můstek, jsme v Milíkově. Tato osada má pouze dva trvale žijící obyvatele.

Po lesní cestě vystoupáme mírným svahem asi 4 km na Javorník. Při příchodu na silnici se musíme dát vlevo, do centra vsi. Z parkoviště máme široký rozhled k Churáňovu, k Mařskému vrchu a k Boubínu.

Na Javorníku nalezneme i kvalitní občerstvení a ubytování. Po pravé straně máme sochu spisovatele K. Klostermanna z roku 1968. Nad obcí rotundová kaple sv. Antonína Padovského.

Známá rozhledna K. Klostermanna je v současné době přístupná. Byla postavena na vrcholu hory roku 1938 podle projektu architekta K. Houry péčí KČST a nastavena společným úsilím obce Vacov a Nadace K. Klostermanna. Umožňuje kruhový pohled na pohraniční hory i podhůří, za jasného počasí je možno spatřit na jihozápadě i Alpy. K rozhledně se nechá dojít po asfaltové cestě dlouhé asi 1 km. Těsně a rozhlednou byla od října 1938 hranice tzv. Protektorátu Čechy a Morava, takže za německé okupace byl Javorník nejvyšší horou v Čechách.

Z parkoviště vychází okružní naučná stezka „Javorník“ na Královský kámen 1 059 m nad mořem, skalnatý vrchol ze žulového porfyru ukončený mrazovým srubem. Do jedné ze skal je vytesaná kaplička. Na jižním svahu balvanové moře.

Text: Obecní úřad Vacov, www.vacov.cz