Z vacovského náměstí po žluté do Dobrše

Po žlutém turistickém značení do Dobrše (trasa asi 15 km).

Z náměstí se vydáme kolem kostela sv. Mikuláše směrem po staré cestě, okolo restaurace U Jána, kde se můžeme chutně a levně posilnit před plánovanou cestou.

U starého dubu odbočíme vlevo a po cestě dojdeme do Přečína. Zde stojí barokní zámek, který byl přestavěn z tvrze roku 1700. V současnosti je v soukromém držení a ve velmi špatném technickém stavu.

Po žlutém značení půjdeme směrem na Dobrš. Po cestě se můžeme podívat na bývalý penzion „U lvice“. Pak už přes potok a polní cestou se dostaneme do Dobrše.

Nejstarší zpráva o Dobrši je z roku 1377. Ves vznikla ve 13. století kolem tvrze Koců z Dobrše. Původně gotická tvrz byla zničena roku 1421 a nová renesanční vystavěna roku 1561. Koncem 17.století přibyla i barokní přístavba s raně barokními štíty. Je to trojkřídlá stavba s hranolovou věží. Kostel Zvěstování P. Marie původně románský z poloviny 13. století přestavěn pozdně goticky v 16. století a barokně v 17. století. Kaple - na návrší, je hodnotná, z roku 1561 od Tomáše Rossiho, z původní stavby portál, věž s romantizujícími okénky, v ní zvon zvonaře Brixiho ze 16. století.

Z tohoto místa můžeme pokračovat  žluté, po silnice směrem na Chvalšovice okolo kapličky a starého lomu do vsi, kde pokračujeme údolím potoka Peklov. Zde se napojíme na modrou turistickou značku, vlevo užší cestou do lesa, po které se vydáme do kopce směrem na Ptákovu Lhotu, Miřetice a po 4 km jsme zpět ve Vacově.

Text: Obecní úřad Vacov, www.vacov.cz