Odpadové hospodářství

SBĚRNÝ DVŮR VACOV „ŠÁRY“

ID kód zařízení: CZC 01634

Majitel a provozovatel: Obec Vacov, IČO: 00250783

Souhlas s provozováním dne 5. 5. 2022 vydal: Krajský úřad – Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
Provozní doba:
Pondělí: 9.00 – 11.00
Středa: 14. 00 – 17.00
Sobota: 8.00 – 11.00

Odpovědná osoba: Aleš Pluščenko

Komu Sběrný dvůr (SD) slouží?
SD je určen pro:
 • občany s trvalým pobytem v katastru obce Vacov - (při předání odpadu se prokáží občanským průkazem)
 • občany, kteří mají v katastru obce Vacov ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a mají zaplacený místní poplatek za odpady ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu - (při předání odpadu se prokáží občanským průkazem a sdělí obsluze SD číslo popisné nemovitosti a část obce, ve které se jejich nemovitost nachází)

SEZNAM ODPADŮ PŘIJÍMANÝCH NA SBĚRNÉM DVOŘE
 • Papír
 • Sklo barevné a čiré
 • Plasty, PET lahve a nápojové kartony sešlápnuté
 • Textil, obuv, oděvy
 • Jedlé oleje a tuky – ve vhodných, nejlépe plastových nádobách
 • Kovy a kovové obaly (plechovky)
 • Elektroodpad
 • Bioodpad
 • Nebezpečné odpady – baterie a akumulátory, nádoby se zbytky barev a motorových olejů, ředidel atd…., zářivky, výbojky, žárovky
 • Velkoobjemový odpad – v rozloženém stavu

Zpoplatněné odpady
 • Pneumatiky
 • Pneumatiky z osobních automobilů: 50,- Kč/1 kus
 • Pneumatiky z motocyklů: 25,- Kč/1 kus
 • Stavební odpad
Stavební odpad (bez příměsi lepenky, azbestu atd….) zde mohou předávat pouze fyzické osoby nepodnikající v oboru stavebnictví a s ním souvisejících oborů.
Cena za odložení stavebního odpadu: 1,- Kč/1 kg

Maximální jednorázová hmotnost odpadu 100 kg.
Roční limit na poplatníka činí 500 kg.

Předávající je povinen přivézt odpady roztříděné podle druhu.


KOMUNÁLNÍ ODPAD

Svoz komunálního odpadu zajišťuje firma Rumpold Vodňany

každý čtvrtek cca od 6,00 hodin.


Poplatek
Pro rok 2024 je poplatek za svoz komunálního odpadu 800,- Kč.
Děti do 2 let nebo občané jejichž nemovitost se nachází více jak 200 m od svozového místa mají sníženou sazbu poplatku na 600,- Kč.
Poplatek je splatný do 30.4. , viz vyhláška obce č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Platby lze uskutečnit
 1. Přímo na pokladně OÚ
  - v hotovosti
  - platební kartou
 2. Převodem na účet obce
Pro identifikační údaje k bezhotovostním platbám poplatků za odpady a psy kontaktujte:
p. Hanu Ptáčkovou
tel: 388 323 868 nebo
mail: pokladna@vacov.cz